Lượt đi
Tokyo Nagoya
T5, 26/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Nagoya ngày đi Thứ năm, 26 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 


5h 30m
07:30
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
13:00
T5, 26/05

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 2,8505h 30m
13:00
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
18:30
T5, 26/05

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 2,8505h 30m
16:50
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
22:20
T5, 26/05

NAGOYA
Ga Nagoya
¥ 2,8505h 30m
17:50
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
23:20
T5, 26/05

NAGOYA
Ga Nagoya
¥ 2,8506h 50m
00:00
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
06:50
T5, 26/05

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,0406h 50m
23:35
T5, 26/05

TOKYO
Shinjuku
06:25
T6, 27/05

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,7106h 25m
23:10
T5, 26/05

TOKYO
Ga Tokyo
05:35
T6, 27/05

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 6,270

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.