Lượt đi
Viêng Chăn Luông Pha Băng
T4, 08/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Viêng Chăn đến Luông Pha Băng ngày đi Thứ tư, 08 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 


7h 00m
08:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
BX Phía Bắc
15:00
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
BX Luông Pha Băng
$ 27.007h 00m
11:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
BX Phía Bắc
18:00
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
BX Luông Pha Băng
$ 27.007h 00m
13:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
BX Phía Bắc
20:00
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
BX Luông Pha Băng
$ 27.007h 00m
16:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
BX Phía Bắc
23:00
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
BX Luông Pha Băng
$ 27.00

QV101


0h 45m
11:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
VTE
11:45
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
LPQ
$ 122.17

C82


1h 53m
07:30
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
09:23
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
$ 38.00

C84


2h 05m
15:05
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
17:10
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
$ 38.00

K12


2h 43m
08:00
T4, 08/02

VIÊNG CHĂN
Ga Vientiane
10:43
T4, 08/02

LUÔNG PHA BĂNG
Ga Luông Pha Băng
$ 33.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.