Lượt đi
Bang Bamru Hua Hin
T6, 16/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bang Bamru đến Hua Hin ngày đi Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
RP171
13:21
T6, 16/04
17:33
T6, 16/04
4h 12m
92 ฿
RP167
19:11
T6, 16/04
23:29
T6, 16/04
4h 18m
92 ฿
EX83
17:42
T6, 16/04
21:59
T6, 16/04
4h 17m
192 ฿
SP39
22:43
T6, 16/04
02:14
T7, 17/04
3h 31m
406 ฿
SP37
15:51
T6, 16/04
20:05
T6, 16/04
4h 14m
232 ฿
SP43
08:28
T6, 16/04
12:05
T6, 16/04
3h 37m
406 ฿
EX85
20:12
T6, 16/04
00:46
T7, 17/04
4h 34m
192 ฿
SP31
15:10
T6, 16/04
19:05
T6, 16/04
3h 55m
796 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.