Lượt đi
Bang Saphan Chumphon
T2, 23/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bang Saphan đến Chumphon ngày đi Thứ hai, 23 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 
EX85


1h 26m
04:26
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
05:52
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
195 ฿

EX83


1h 34m
01:21
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
02:55
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
195 ฿

RP167


1h 58m
02:58
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Ban Krut
04:56
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
83 ฿

RP171


1h 58m
20:35
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Ban Krut
22:33
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
83 ฿

SP37


1h 38m
23:34
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
01:12
T3, 24/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
235 ฿

SP39


1h 39m
05:23
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Ban Krut
07:02
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
363 ฿

SP43


1h 40m
14:46
T2, 23/05

BANG SAPHAN
Ga Ban Krut
16:26
T2, 23/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
363 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.