Lượt đi
Băng Cốc Hat Yai
T7, 11/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Hat Yai ngày đi Thứ bảy, 11 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ328
20:10
T7, 11/12
21:35
T7, 11/12
1h 25m
1,519 ฿
SL702
06:20
T7, 11/12
07:45
T7, 11/12
1h 25m
1,606 ฿
VZ320
06:55
T7, 11/12
08:20
T7, 11/12
1h 25m
1,700 ฿
SL714
14:15
T7, 11/12
15:45
T7, 11/12
1h 30m
1,797 ฿
VZ324
11:20
T7, 11/12
12:45
T7, 11/12
1h 25m
1,952 ฿
VZ326
17:55
T7, 11/12
19:20
T7, 11/12
1h 25m
1,952 ฿
FD3110
18:00
T7, 11/12
19:30
T7, 11/12
1h 30m
2,027 ฿
TG2259
07:00
T7, 11/12
08:30
T7, 11/12
1h 30m
2,180 ฿
DD506
17:00
T7, 11/12
18:25
T7, 11/12
1h 25m
2,256 ฿
FD3114
14:30
T7, 11/12
16:05
T7, 11/12
1h 35m
2,333 ฿
TG2261
14:10
T7, 11/12
15:40
T7, 11/12
1h 30m
2,409 ฿
TG2265
17:00
T7, 11/12
18:30
T7, 11/12
1h 30m
2,409 ฿
TG2269
11:55
T7, 11/12
13:25
T7, 11/12
1h 30m
2,638 ฿
FD3106
08:30
T7, 11/12
10:05
T7, 11/12
1h 35m
2,638 ฿
DD502
09:00
T7, 11/12
10:25
T7, 11/12
1h 25m
2,753 ฿
06:25
T7, 11/12
22:25
T7, 11/12
16h 00m
698 ฿
17:20
T7, 11/12
09:20
CN, 12/12
16h 00m
698 ฿
RP171
12:30
T7, 11/12
06:34
CN, 12/12
18h 04m
259 ฿
16:30
T7, 11/12
09:14
CN, 12/12
16h 44m
720 ฿
16:00
T7, 11/12
08:44
CN, 12/12
16h 44m
734 ฿
SP31
14:30
T7, 11/12
07:25
CN, 12/12
16h 55m
1,105 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.