Lượt đi
Băng Cốc Pathio
T4, 05/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Pathio ngày đi Thứ tư, 05 Tháng 10 2022

Khởi hành Đến Giá
 
RP171


8h 51m
12:30
T4, 05/10

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
21:21
T4, 05/10

PATHIO
Ga Pathio
188 ฿

SP43


8h 11m
07:50
T4, 05/10

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
16:01
T4, 05/10

PATHIO
Ga Pathio
500 ฿

SP39


8h 22m
22:05
T4, 05/10

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
06:27
T5, 06/10

PATHIO
Ga Pathio
500 ฿

RP169


9h 24m
15:35
T4, 05/10

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
00:59
T5, 06/10

PATHIO
Ga Pathio
188 ฿

RP167


9h 39m
18:30
T4, 05/10

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
04:09
T5, 06/10

PATHIO
Ga Pathio
188 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.