Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
CN, 20/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Chủ nhật, 20 Tháng 6 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ115
09:20
CN, 20/06
10:35
CN, 20/06
1h 15m
688 ฿
VZ103
11:40
CN, 20/06
12:55
CN, 20/06
1h 15m
688 ฿
VZ105
14:10
CN, 20/06
15:25
CN, 20/06
1h 15m
849 ฿
VZ2105
17:55
CN, 20/06
19:10
CN, 20/06
1h 15m
1,074 ฿
DD135
14:25
CN, 20/06
15:30
CN, 20/06
1h 05m
1,170 ฿
DD9
18:10
CN, 20/06
19:15
CN, 20/06
1h 05m
1,547 ฿
SL511
13:15
CN, 20/06
14:30
CN, 20/06
1h 15m
1,509 ฿
SL509
17:05
CN, 20/06
18:20
CN, 20/06
1h 15m
1,509 ฿
SL519
21:30
CN, 20/06
22:45
CN, 20/06
1h 15m
1,509 ฿
FD4105
11:50
CN, 20/06
13:15
CN, 20/06
1h 25m
1,547 ฿
FD7428
12:00
CN, 20/06
13:05
CN, 20/06
1h 05m
1,698 ฿
WE117
19:10
CN, 20/06
20:20
CN, 20/06
1h 10m
1,698 ฿
WE111
15:00
CN, 20/06
16:10
CN, 20/06
1h 10m
2,038 ฿
PG216
10:15
CN, 20/06
12:10
CN, 20/06
1h 55m
2,189 ฿
19:30
CN, 20/06
04:30
T2, 21/06
9h 00m
700 ฿
10:00
CN, 20/06
21:00
CN, 20/06
11h 00m
582 ฿
10:00
CN, 20/06
21:00
CN, 20/06
11h 00m
582 ฿
18:00
CN, 20/06
05:00
T2, 21/06
11h 00m
679 ฿
18:00
CN, 20/06
05:00
T2, 21/06
11h 00m
679 ฿
19:10
CN, 20/06
06:10
T2, 21/06
11h 00m
679 ฿
19:10
CN, 20/06
06:10
T2, 21/06
11h 00m
679 ฿
20:30
CN, 20/06
07:30
T2, 21/06
11h 00m
679 ฿
10:30
CN, 20/06
21:30
CN, 20/06
11h 00m
700 ฿
10:30
CN, 20/06
22:00
CN, 20/06
11h 30m
700 ฿
SP14
17:00
CN, 20/06
06:15
T2, 21/06
13h 15m
311 ฿
RP102
06:30
CN, 20/06
21:10
CN, 20/06
14h 40m
231 ฿
19:30
CN, 20/06
10:00
T2, 21/06
14h 30m
700 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.