Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T4, 29/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ tư, 29 Tháng 9 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ105
14:10
T4, 29/09
15:25
T4, 29/09
1h 15m
1,151 ฿
VZ107
16:10
T4, 29/09
17:25
T4, 29/09
1h 15m
1,151 ฿
FD7438
12:00
T4, 29/09
13:05
T4, 29/09
1h 05m
1,413 ฿
DD9
18:10
T4, 29/09
19:15
T4, 29/09
1h 05m
1,570 ฿
SL511
13:15
T4, 29/09
14:30
T4, 29/09
1h 15m
1,531 ฿
FD3432
16:45
T4, 29/09
18:00
T4, 29/09
1h 15m
1,806 ฿
TG2103
09:50
T4, 29/09
11:10
T4, 29/09
1h 20m
1,806 ฿
WE111
15:00
T4, 29/09
16:10
T4, 29/09
1h 10m
1,963 ฿
TG2165
17:00
T4, 29/09
18:25
T4, 29/09
1h 25m
1,924 ฿
SP8
08:50
T4, 29/09
18:38
T4, 29/09
9h 48m
633 ฿
RP102
06:30
T4, 29/09
19:07
T4, 29/09
12h 37m
228 ฿
07:30
T4, 29/09
19:30
T4, 29/09
12h 00m
529 ฿
SP10
18:00
T4, 29/09
05:56
T5, 30/09
11h 56m
1,033 ฿
PG216
10:15
T4, 29/09
12:10
T4, 29/09
1h 55m
4,279 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.