Lượt đi
Chumphon Bang Bamru
T5, 05/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chumphon đến Bang Bamru ngày đi Thứ năm, 05 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
SP40


7h 42m
12:36
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
20:18
T5, 05/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
123 ฿

SP44


8h 54m
23:39
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
08:33
T6, 06/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
123 ฿

RP170


9h 53m
22:20
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
08:13
T6, 06/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
46 ฿

RP172


10h 04m
00:14
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
10:18
T5, 05/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
46 ฿

SP32


9h 32m
01:05
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
10:37
T5, 05/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
224 ฿

EX86


10h 08m
21:25
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
07:33
T6, 06/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
56 ฿

SP38


10h 11m
01:42
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
11:53
T5, 05/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
66 ฿

EX84


10h 22m
22:51
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
09:13
T6, 06/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
56 ฿

SP46


10h 11m
01:42
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
11:53
T5, 05/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
187 ฿

RP168


10h 45m
20:03
T5, 05/10

CHUMPHON
Ga Chumphon
06:48
T6, 06/10

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
46 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.