Lượt đi
Hồng Kông Thượng Hải
T5, 18/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồng Kông đến Thượng Hải ngày đi Thứ năm, 18 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
HX236


2h 35m
08:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
10:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 869.00

MU508


2h 40m
15:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
17:45
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 888.00

MU726


2h 45m
07:30
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
10:15
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 888.00

MU702


2h 50m
13:55
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
16:45
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 888.00

MU504


3h 05m
15:55
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
19:00
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 888.00

HO1292


2h 40m
20:40
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
23:20
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 932.00

HO1296


2h 50m
12:15
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
15:05
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 932.00

MU502


2h 50m
12:50
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
15:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 955.00

HX246


2h 40m
13:00
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
15:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 979.00

HX232


2h 50m
19:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
21:55
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 979.00

CX362


2h 45m
19:20
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
22:05
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 994.00

CX380


2h 50m
15:00
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
17:50
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 994.00

CX364


2h 50m
17:25
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
20:15
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 994.00

CX376


2h 55m
10:20
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
13:15
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 994.00

HX234


2h 50m
21:00
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
23:50
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,089.00

MU5018


2h 20m
12:50
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
15:10
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
SHA
HK$ 1,163.00

MU722


2h 35m
12:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
14:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
SHA
HK$ 1,163.00

MU506


2h 35m
20:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
22:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,163.00

HX238


2h 20m
15:40
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
18:00
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
SHA
HK$ 1,198.00

MU724


2h 55m
09:45
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
12:40
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,163.00

MU510


3h 20m
17:05
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
20:25
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,163.00

CX316


2h 45m
08:20
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
11:05
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,404.00

CX368


2h 45m
09:25
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
12:10
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,404.00

CX360


2h 50m
13:40
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
16:30
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 1,404.00

MU8630


2h 25m
18:50
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
21:15
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
SHA
HK$ 1,534.00

MU3904


2h 40m
20:40
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
23:20
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
PVG
HK$ 2,247.00

CX342


2h 30m
09:35
T5, 18/07

HỒNG KÔNG
HKG
12:05
T5, 18/07

THƯỢNG HẢI
SHA
HK$ 2,514.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.