Lượt đi
Hua Hin Ban Pong
T5, 06/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hua Hin đến Ban Pong ngày đi Thứ năm, 06 Tháng 4 2023

Khởi hành Đến Giá
 
RP170


2h 57m
03:42
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
06:39
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
60 ฿

RP172


3h 11m
05:29
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:40
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
60 ฿

RP168


3h 19m
01:37
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
04:56
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
60 ฿

EX86


3h 14m
02:40
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
05:54
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
180 ฿

SP38


3h 07m
07:09
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:16
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
220 ฿

SP44


2h 38m
04:30
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:08
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
378 ฿

EX84


3h 26m
04:13
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:39
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
180 ฿

SP32


3h 04m
05:55
T5, 06/04

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:59
T5, 06/04

BAN PONG
Ga Ban Pong
768 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.