Lượt đi
Hua Hin Bang Bamru
T2, 29/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hua Hin đến Bang Bamru ngày đi Thứ hai, 29 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
RP170


4h 31m
03:42
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:13
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

RP172


4h 49m
05:29
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:18
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

SP40


3h 55m
16:23
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
20:18
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
406 ฿

SP44


4h 03m
04:30
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:33
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
406 ฿

RP168


5h 11m
01:37
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
06:48
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

SP38


4h 44m
07:09
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
11:53
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
232 ฿

EX86


4h 53m
02:40
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:33
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
192 ฿

EX84


5h 00m
04:13
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
09:13
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
192 ฿

SP46


3h 34m
05:17
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:51
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
616 ฿

SP32


4h 42m
05:55
T2, 29/07

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:37
T2, 29/07

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
796 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.