Lượt đi
Hua Hin Bang Bamru
T6, 30/09
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hua Hin đến Bang Bamru ngày đi Thứ sáu, 30 Tháng 9 2022

Khởi hành Đến Giá
 
RP170


4h 29m
03:42
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:11
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

SP44


3h 59m
04:30
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:29
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
406 ฿

RP172


5h 04m
05:29
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:33
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

SP40


4h 05m
16:23
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
20:28
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
406 ฿

RP168


5h 16m
01:37
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
06:53
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
92 ฿

SP38


4h 54m
07:09
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
12:03
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
232 ฿

EX86


5h 03m
02:40
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:43
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
192 ฿

EX84


5h 11m
04:13
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
09:24
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
192 ฿

SP32


4h 53m
05:55
T6, 30/09

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:48
T6, 30/09

BANG BAMRU
Ga Bang Bamru
796 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.