Lượt đi
Hua Hin Sala Ya
T3, 04/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hua Hin đến Sala Ya ngày đi Thứ ba, 04 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
SP40


3h 32m
16:23
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
19:55
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
93 ฿

SP44


3h 39m
04:30
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:09
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
93 ฿

RP170


4h 05m
03:42
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:47
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
21 ฿

RP172


4h 24m
05:29
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
09:53
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
21 ฿

SP38


4h 20m
07:09
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
11:29
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
54 ฿

EX86


4h 29m
02:40
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
07:09
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
44 ฿

EX84


4h 36m
04:13
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:49
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
44 ฿

RP168


4h 45m
01:37
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
06:22
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
21 ฿

SP32


4h 18m
05:55
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
10:13
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
184 ฿

SP46


3h 11m
05:17
T3, 04/06

HUA HIN
Ga Hua Hin
08:28
T3, 04/06

SALA YA
Ga Sala Ya
609 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.