Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 15/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 15 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 
JT26


1h 50m
17:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
19:50
T2, 15/08

BALI
DPS
997,618 Rp

JT32


1h 50m
18:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
20:50
T2, 15/08

BALI
DPS
997,618 Rp

JT16


1h 50m
15:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
17:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,059,009 Rp

JT22


1h 50m
11:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
13:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,197,141 Rp

JT12


1h 50m
12:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
14:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,197,141 Rp

JT34


1h 50m
06:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
08:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,258,533 Rp

JT28


1h 50m
07:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
09:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,258,533 Rp

JT30


1h 50m
10:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
12:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,258,533 Rp

QZ7514


1h 50m
18:35
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
21:25
T2, 15/08

BALI
DPS
1,260,763 Rp

QZ7534


1h 50m
20:35
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
23:25
T2, 15/08

BALI
DPS
1,260,763 Rp

QZ7518


1h 50m
21:55
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
00:45
T3, 16/08

BALI
DPS
1,260,763 Rp

JT42


1h 50m
09:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
11:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,335,273 Rp

QZ7520


1h 50m
12:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
14:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,340,390 Rp

QZ7526


1h 50m
16:05
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
18:55
T2, 15/08

BALI
DPS
1,340,390 Rp

QZ7512


1h 50m
11:35
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
14:25
T2, 15/08

BALI
DPS
1,422,229 Rp

QZ7516


1h 50m
07:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
09:50
T2, 15/08

BALI
DPS
1,504,068 Rp

QZ7532


1h 50m
10:35
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
13:25
T2, 15/08

BALI
DPS
1,585,907 Rp

QG684


1h 50m
09:40
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
12:30
T2, 15/08

BALI
DPS
1,840,271 Rp

QG686


1h 50m
16:15
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
19:05
T2, 15/08

BALI
DPS
1,840,271 Rp

GA402


1h 55m
07:15
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
10:10
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

GA404


1h 55m
09:10
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
12:05
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

GA414


1h 55m
13:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
15:55
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

GA410


1h 55m
14:25
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
17:20
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

GA420


2h 00m
16:30
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
19:30
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

QG680


1h 50m
05:05
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
07:55
T2, 15/08

BALI
DPS
1,915,475 Rp

QG688


1h 50m
15:10
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
18:00
T2, 15/08

BALI
DPS
1,915,475 Rp

GA408


2h 05m
11:30
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
14:35
T2, 15/08

BALI
DPS
1,887,799 Rp

QG682


2h 00m
08:00
T2, 15/08

JAKARTA
CGK
11:00
T2, 15/08

BALI
DPS
1,915,475 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.