Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 27/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 27 Tháng 9 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG196
13:35
T2, 27/09
16:35
T2, 27/09
2h 00m
617,995 Rp
JT38
05:00
T2, 27/09
07:50
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT28
07:00
T2, 27/09
09:50
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT30
08:00
T2, 27/09
10:50
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT22
10:10
T2, 27/09
13:00
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT26
13:10
T2, 27/09
16:00
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT42
14:00
T2, 27/09
16:50
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
JT40
15:20
T2, 27/09
18:10
T2, 27/09
1h 50m
668,103 Rp
QG682
07:55
T2, 27/09
10:50
T2, 27/09
1h 55m
684,805 Rp
QG686
14:40
T2, 27/09
17:35
T2, 27/09
1h 55m
684,805 Rp
QG690
06:00
T2, 27/09
09:00
T2, 27/09
2h 00m
684,805 Rp
QG688
16:05
T2, 27/09
19:05
T2, 27/09
2h 00m
684,805 Rp
ID6512
06:10
T2, 27/09
09:00
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6050
09:00
T2, 27/09
11:50
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6504
10:30
T2, 27/09
13:20
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6514
11:30
T2, 27/09
14:20
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6506
12:30
T2, 27/09
15:20
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6500
14:50
T2, 27/09
17:40
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6061
16:00
T2, 27/09
18:50
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
ID6516
17:00
T2, 27/09
19:50
T2, 27/09
1h 50m
851,831 Rp
GA410
14:30
T2, 27/09
17:20
T2, 27/09
1h 50m
1,937,498 Rp
GA402
07:05
T2, 27/09
10:10
T2, 27/09
2h 05m
1,937,498 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.