Lượt đi
Lào Cai Sapa
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Lào Cai đến Sapa ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
06:10
T2, 17/08
07:30
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
06:40
T2, 17/08
08:00
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
07:00
T2, 17/08
08:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
07:30
T2, 17/08
08:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
08:00
T2, 17/08
09:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
08:30
T2, 17/08
09:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
09:00
T2, 17/08
10:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
09:30
T2, 17/08
10:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
10:00
T2, 17/08
11:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
10:30
T2, 17/08
11:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
11:00
T2, 17/08
12:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
11:40
T2, 17/08
13:00
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
12:20
T2, 17/08
13:40
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
13:00
T2, 17/08
14:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
13:30
T2, 17/08
14:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
14:00
T2, 17/08
15:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
14:30
T2, 17/08
15:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
15:00
T2, 17/08
16:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
15:30
T2, 17/08
16:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
16:00
T2, 17/08
17:20
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ
16:30
T2, 17/08
17:50
T2, 17/08
1h 20m
30,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.