Lượt đi
Nakhon Pathom Chumphon
T6, 03/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Nakhon Pathom đến Chumphon ngày đi Thứ sáu, 03 Tháng 6 2022

Khởi hành Đến Giá
 
SP43


7h 15m
09:11
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
16:26
T6, 03/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
490 ฿

RP171


8h 22m
14:11
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
22:33
T6, 03/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
184 ฿

EX83


8h 21m
18:34
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
02:55
T7, 04/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
224 ฿

SP37


8h 26m
16:46
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
01:12
T7, 04/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
264 ฿

SP39


7h 42m
23:20
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
07:02
T7, 04/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
490 ฿

RP167


8h 47m
20:09
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
04:56
T7, 04/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
184 ฿

EX85


8h 43m
21:09
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
05:52
T7, 04/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
224 ฿

SP31


7h 57m
15:53
T6, 03/06

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
23:50
T6, 03/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
900 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.