Lượt đi
Nakhon Pathom Chumphon
CN, 10/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Nakhon Pathom đến Chumphon ngày đi Chủ nhật, 10 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
SP37


7h 04m
16:46
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
23:50
CN, 10/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
264 ฿

RP171


7h 49m
14:11
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
22:00
CN, 10/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
184 ฿

SP43


7h 15m
09:11
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
16:26
CN, 10/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
410 ฿

EX83


7h 56m
18:34
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
02:30
T2, 11/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
224 ฿

SP39


7h 37m
23:20
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
06:57
T2, 11/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
410 ฿

RP169


8h 25m
17:12
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
01:37
T2, 11/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
184 ฿

EX85


8h 25m
21:13
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
05:38
T2, 11/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
224 ฿

RP167


8h 36m
20:09
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
04:45
T2, 11/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
184 ฿

SP45


7h 04m
16:46
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
23:50
CN, 10/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
710 ฿

SP31


7h 12m
15:53
CN, 10/12

NAKHON PATHOM
Ga Nakhon Pathom
23:05
CN, 10/12

CHUMPHON
Ga Chumphon
900 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.