Lượt đi
Phan Thiết Hồ Chí Minh
T7, 31/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phan Thiết đến Hồ Chí Minh ngày đi Thứ bảy, 31 Tháng 10 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SPT1
13:20
T7, 31/10
17:35
T7, 31/10
4h 15m
161,000 đ
09:20
T7, 31/10
13:20
T7, 31/10
4h 00m
300,000 đ
13:20
T7, 31/10
17:20
T7, 31/10
4h 00m
300,000 đ
15:05
T7, 31/10
19:05
T7, 31/10
4h 00m
300,000 đ
18:20
T7, 31/10
22:20
T7, 31/10
4h 00m
300,000 đ
22:50
T7, 31/10
02:50
CN, 01/11
4h 00m
300,000 đ
01:00
T7, 31/10
06:00
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
11:00
T7, 31/10
16:00
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
13:30
T7, 31/10
18:30
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
14:30
T7, 31/10
19:30
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
16:30
T7, 31/10
21:30
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
18:30
T7, 31/10
23:30
T7, 31/10
5h 00m
120,000 đ
00:30
T7, 31/10
05:30
T7, 31/10
5h 00m
144,000 đ
09:00
T7, 31/10
14:00
T7, 31/10
5h 00m
144,000 đ
04:30
T7, 31/10
09:30
T7, 31/10
5h 00m
180,000 đ
08:00
T7, 31/10
13:00
T7, 31/10
5h 00m
180,000 đ
12:30
T7, 31/10
17:30
T7, 31/10
5h 00m
180,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.