Lượt đi
Sala Ya Chumphon
T2, 17/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Sala Ya đến Chumphon ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
SP37


7h 57m
16:09
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
00:06
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
267 ฿

RP171


8h 16m
13:44
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
22:00
T2, 17/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
187 ฿

EX83


8h 28m
18:02
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
02:30
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
227 ฿

SP43


7h 44m
08:42
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
16:26
T2, 17/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
499 ฿

RP169


8h 55m
16:42
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
01:37
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
187 ฿

EX85


8h 55m
20:43
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
05:38
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
227 ฿

SP39


8h 05m
22:52
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
06:57
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
499 ฿

RP167


9h 19m
19:26
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
04:45
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
187 ฿

SP45


7h 57m
16:09
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
00:06
T3, 18/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
759 ฿

SP31


7h 41m
15:24
T2, 17/06

SALA YA
Ga Sala Ya
23:05
T2, 17/06

CHUMPHON
Ga Chumphon
909 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.