Lượt đi
Sala Ya Hua Hin
T5, 01/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Sala Ya đến Hua Hin ngày đi Thứ năm, 01 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
RP169


3h 39m
16:44
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
20:23
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
89 ฿

RP171


3h 45m
13:44
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
17:29
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
89 ฿

RP167


3h 57m
19:32
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
23:29
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
89 ฿

EX83


3h 43m
17:59
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
21:42
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
189 ฿

SP37


3h 47m
16:09
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
19:56
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
229 ฿

SP39


3h 16m
22:58
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
02:14
T6, 02/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
399 ฿

SP43


3h 20m
08:45
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
12:05
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
399 ฿

EX85


4h 12m
20:30
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
00:42
T6, 02/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
189 ฿

SP45


3h 47m
16:09
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
19:56
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
649 ฿

SP31


3h 30m
15:27
T5, 01/12

SALA YA
Ga Sala Ya
18:57
T5, 01/12

HUA HIN
Ga Hua Hin
789 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.