Lượt đi
Tokyo Nagoya
T3, 23/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Nagoya ngày đi Thứ ba, 23 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 


5h 30m
07:30
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
13:00
T3, 23/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 2,8505h 30m
13:00
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
18:30
T3, 23/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,2305h 30m
16:50
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
22:20
T3, 23/08

NAGOYA
Ga Nagoya
¥ 3,2305h 30m
17:50
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
23:20
T3, 23/08

NAGOYA
Ga Nagoya
¥ 3,2306h 25m
23:10
T3, 23/08

TOKYO
Ga Tokyo
05:35
T4, 24/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,5206h 50m
00:00
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
06:50
T3, 23/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,7107h 10m
23:20
T3, 23/08

TOKYO
Ga Tokyo
06:30
T4, 24/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,520

NOZOMI 265


1h 26m
21:31
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:57
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 79


1h 27m
06:00
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
07:27
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 111


1h 27m
20:28
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
21:55
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 23


1h 28m
10:17
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
11:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 43


1h 28m
15:17
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
16:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 53


1h 28m
17:17
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 263


1h 28m
21:19
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:47
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 261


1h 29m
21:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,5606h 50m
23:35
T3, 23/08

TOKYO
Shinjuku
06:25
T4, 24/08

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 4,370

NOZOMI 235


1h 30m
15:46
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 241


1h 30m
16:46
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 113


1h 30m
20:40
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:10
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 115


1h 30m
21:01
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 11


1h 32m
07:37
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
09:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 13


1h 32m
07:59
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
09:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 45


1h 32m
15:37
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 97


1h 32m
15:59
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 51


1h 32m
16:59
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 243


1h 32m
17:07
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 55


1h 32m
17:37
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
19:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 81


1h 33m
07:49
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
09:22
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 1


1h 34m
06:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
07:34
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 7


1h 34m
06:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
08:25
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 633


1h 34m
07:40
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
09:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 649


1h 34m
15:40
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 651


1h 34m
16:40
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 3


1h 35m
06:15
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
07:50
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 105


1h 35m
19:21
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:56
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 9


1h 36m
07:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
08:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 15


1h 36m
08:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
09:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 19


1h 36m
09:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 27


1h 36m
11:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 31


1h 36m
12:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 35


1h 36m
13:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 39


1h 36m
14:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 47


1h 36m
16:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
17:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 57


1h 36m
18:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
19:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 103


1h 36m
19:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:45
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 5


1h 37m
06:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
08:10
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 203


1h 37m
07:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
08:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 217


1h 37m
09:39
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 247


1h 37m
17:39
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
19:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 253


1h 37m
18:39
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 107


1h 37m
19:39
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:16
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 257


1h 37m
19:48
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:25
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 259


1h 37m
20:09
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:46
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 109


1h 38m
20:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:38
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 207


1h 39m
08:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
09:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 17


1h 39m
08:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 213


1h 39m
09:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 21


1h 39m
09:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 219


1h 39m
10:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 25


1h 39m
10:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 225


1h 39m
11:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 29


1h 39m
11:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 227


1h 39m
12:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 33


1h 39m
12:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 229


1h 39m
13:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 37


1h 39m
13:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 231


1h 39m
14:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 41


1h 39m
14:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
16:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 233


1h 39m
15:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
16:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 237


1h 39m
16:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
17:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 49


1h 39m
16:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
18:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 249


1h 39m
18:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
19:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 101


1h 39m
18:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:09
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 255


1h 39m
19:00
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:39
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 669


1h 39m
22:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
23:49
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 83


1h 40m
08:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 85


1h 40m
09:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 87


1h 40m
10:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 89


1h 40m
11:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 91


1h 40m
12:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 93


1h 40m
13:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 95


1h 40m
14:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
16:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 99


1h 40m
17:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
19:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

NOZOMI 59


1h 40m
18:51
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:31
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 661


1h 40m
19:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:13
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 635


1h 41m
08:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 637


1h 41m
09:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 639


1h 41m
10:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 641


1h 41m
11:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 643


1h 41m
12:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 645


1h 41m
13:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 647


1h 41m
14:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
16:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 653


1h 41m
17:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
19:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 657


1h 41m
18:33
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:14
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 631


1h 47m
06:21
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
08:08
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 663


1h 47m
20:19
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
22:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 667


1h 47m
21:37
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
23:24
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 507


1h 51m
10:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
12:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 513


1h 51m
13:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
15:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 515


1h 51m
14:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
16:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 517


1h 51m
15:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 521


1h 51m
17:10
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
19:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 501


1h 58m
07:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
09:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 503


1h 58m
08:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 505


1h 58m
09:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 509


1h 58m
11:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 511


1h 58m
12:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 519


1h 58m
16:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
18:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 655


1h 58m
18:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

HIKARI 659


1h 58m
19:03
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:01
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 705


2h 32m
07:34
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
10:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 737


2h 32m
15:34
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
18:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 741


2h 32m
16:34
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
19:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 745


2h 32m
17:34
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
20:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 757


2h 32m
20:34
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
23:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 735


2h 33m
15:04
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
17:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 743


2h 33m
17:04
T3, 23/08

TOKYO
Shinagawa
19:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 701


2h 36m
06:30
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
09:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 753


2h 37m
19:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
22:04
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 755


2h 38m
19:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
22:35
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 709


2h 39m
08:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 713


2h 39m
09:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 717


2h 39m
10:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 721


2h 39m
11:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 725


2h 39m
12:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 729


2h 39m
13:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
16:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 733


2h 39m
14:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
17:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 749


2h 39m
18:27
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:06
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 751


2h 39m
18:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
21:36
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 703


2h 40m
06:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
09:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 707


2h 40m
07:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
10:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 711


2h 40m
08:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
11:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 715


2h 40m
09:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
12:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 719


2h 40m
10:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
13:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 723


2h 40m
11:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
14:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 727


2h 40m
12:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
15:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 739


2h 40m
15:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
18:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

KODAMA 747


2h 40m
17:57
T3, 23/08

TOKYO
Tokyo
20:37
T3, 23/08

NAGOYA
Nagoya
¥ 10,560

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.