Thsr

Giới thiệu

Taiwan High Speed Rail (THSR) là tập đoàn đường sắt của Đài Loan, vận hành các tuyến tàu cao tốc kết nối Nangang, Đài Bắc, Ban Kiều, Đào Viên, Hsinchu, Miaoli, Đài Trung, Changhua, Yunlin, Chiayi, Đài Nam và Zuoying.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với THSR:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

THSR Đổi giờ/ngày
Vé Business Được phép
Vé Standard Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với THSR, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 12 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với THSR. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

THSR Hủy trước giờ khởi hành
Vé Business Được phép, thu phí
Vé Standard Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với THSR, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 12 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với THSR. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20 TWD + 100 TWD trên mỗi vé nếu 12 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 12 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.