Andaman Wave Master

Giới thiệu

Andaman Wave Master là công ty tàu cao tốc của Thái Lan chạy các tuyến tàu nối liền Krabi, Phuket và Koh Phi Phi.

Đánh giá

 Dựa trên 1 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Andaman Wave Master:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Andaman Wave Master Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm tiêu chuẩn Được phép
Vé Ghế hạng nhất Được phép
Vé Ghế premium Được phép
Vé Ngồi mềm Express Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Andaman Wave Master, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Andaman Wave Master. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Andaman Wave Master Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm tiêu chuẩn Được phép, thu phí
Vé Ghế hạng nhất Được phép, thu phí
Vé Ghế premium Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Express Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Andaman Wave Master, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Andaman Wave Master. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20% + 30 THB trên mỗi vé nếu 48 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 48 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.