Daiichi Travel

Giới thiệu

Daiichi Travel là công ty xe khách tại Việt Nam chuyên chạy các tuyến đường kết nối Hà Nội và đảo Cát Bà.

Đánh giá

 Dựa trên 157 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Daiichi Travel:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Daiichi Travel Đổi giờ/ngày
Vé Ghế ngồi Được phép
Vé Giường nằm Được phép
Vé Ghế Limousine (15) Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Daiichi Travel, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Daiichi Travel. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Daiichi Travel Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ghế ngồi Được phép, thu phí
Vé Giường nằm Được phép, thu phí
Vé Ghế Limousine (15) Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Daiichi Travel, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Daiichi Travel. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 10% + 25,000 VND mỗi vé nếu 48 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 48 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.