airasia x
kuala lumpur  
3 đánh giá
AirAsia X (D7), là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Malaysia, khai thác các chuyến bay quốc tế từ Kuala Lumpur đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka, Indonesia, Đài Loan và Nhật Bản.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

AirAsia X Đổi giờ/ngày
Vé Premium Flatbed Được phép
Vé Low Fare Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với AirAsia X, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với AirAsia X. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của AirAsia X.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

AirAsia X Hủy trước giờ khởi hành
Vé Premium Flatbed Không được phép
Vé Low Fare Không được phép

Theo chính sách của AirAsia X, vé là không hoàn trả.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của AirAsia X.