alisan coach
kuala lumpur  
1 đánh giá
Alisan Golden Coach Express là một trong những xe buýt tốc hành vận chuyển ở Kuala Lumpur, cung cấp những tuyến dịch vụ từ thủ đô đến các thành phố ở Kuala Lumpur như Johor Bahru Ipoh, Cameron Highland, Penang, Alor Setar và phục vụ các chuyến thường ngày từ Kuala Lumpur đến Hatuai ở Thái Lan.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Alisan Coach Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé VIP Không được phép

Theo chính sách của Alisan Coach, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Alisan Coach Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé VIP Không được phép

Theo chính sách của Alisan Coach, vé là không hoàn trả.