Aerobus

Giới thiệu

AeroBus là một công ty xe buýt Malaysia kết nối Kuala Lumpur Sentral Station và LCCT. Công ty cung cấp các tuyến xe buýt dịch vụ giữa KLIA/KLIA2 và Petaling Jaya, và giữa KLIA/KLIA2 và Klang.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Aerobus:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Aerobus Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Aerobus, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Aerobus Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Aerobus, vé là không hoàn trả.