Billion Stars

Giới thiệu

Billion Star Express có một vị trí chiến lược ở Penang, cung cấp các chuyến đi hằng ngày từ Penang đến Kuala Lumpur, Johor Bahru, Hatyai và Singapore.

Đánh giá

 Dựa trên 2 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Billion Stars:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Billion Stars Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé VIP Không được phép

Theo chính sách của Billion Stars, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Billion Stars Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé VIP Không được phép

Theo chính sách của Billion Stars, vé là không hoàn trả.