kkkl express
kuala lumpur  
4 đánh giá
KKKL cung cấp một loạt các dịch vụ tuyến toàn diện tại Malaysia. Các điểm đến và tuyến đường chính bao gồm Singapore, Hatyai, Thái Lan và tất cả các thành phố chính ở bán đảo Malaysia như Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh, Penang, Johor Bahru.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

KKKL Express Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của KKKL Express, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

KKKL Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của KKKL Express, vé là không hoàn trả.