Maraliner

Giới thiệu

Maraliner cung cấp một loạt các dịch vụ tuyến ở Malaysia. Các điểm đến và tuyến đường chính của nó bao gồm tất cả các thành phố lớn ở Bán đảo Malaysia như Kuala Lumpur, Melaka, Penang, Johor Bahru.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Maraliner:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Maraliner Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Maraliner, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Maraliner Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Maraliner, vé là không hoàn trả.