Perdana Express

Giới thiệu

Perdana Express cung cấp một loạt các dịch vụ tuyến tại Malaysia. Với trụ sở tại thị trấn nhỏ Kota Bharu, nó cung cấp các tuyến đường giữa các thành phố lớn của Malaysia và các thành phố và thị trấn từ phía đông của bang.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Perdana Express:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Perdana Express Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Perdana Express, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Perdana Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Perdana Express, vé là không hoàn trả.