Plusliner

Giới thiệu

Plusliner cung cấp một loạt các dịch vụ tuyến ở Malaysia. Các điểm đến và tuyến đường chính của nó bao gồm tất cả các thành phố lớn ở Bán đảo Malaysia như Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Johor Bahru. Ngoài ra, nó có các tuyến đường đến bến cảng phía tây và phía nam của Malaysia, nơi có phà đến thăm các hòn đảo khác nhau.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Plusliner:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Plusliner Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Plusliner, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Plusliner Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Plusliner, vé là không hoàn trả.