Starmart Express

Giới thiệu

Starmart Express là một công ty xe buýt của Malaysia cung cấp một loạt các tuyến đường giữa các thành phố lớn của Malaysia và nhà nước Singapore.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Starmart Express:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Starmart Express Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Starmart Express, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Starmart Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Starmart Express, vé là không hoàn trả.