Transtar

Giới thiệu

Transtar là một trong những công ty vận chuyển hành khách hàng đầu ở Singapore, phục vụ các tuyến đường từ Singapore đến các thành phố chính của Malaysia.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Transtar:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Transtar Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé Ghế xe buýt VIP Không được phép

Theo chính sách của Transtar, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Transtar Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé Ghế xe buýt VIP Không được phép

Theo chính sách của Transtar, vé là không hoàn trả.