Transnasional

Giới thiệu

Transnasional cung cấp một loạt các dịch vụ tuyến ở Malaysia. Các điểm đến và tuyến đường chính của nó bao gồm tất cả các thành phố lớn ở Bán đảo Malaysia như Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh, Penang, Johor Bahru. Nó có các tuyến đường đến công viên quốc gia và các thành phố của Malaysia với các bến cảng, nơi có phà đến thăm các hòn đảo khác nhau.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Transnasional:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Transnasional Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Transnasional, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Transnasional Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Transnasional, vé là không hoàn trả.