Unititi

Giới thiệu

Unititi Express cung cấp một số lượng các tuyến xe hằng ngày xuất phát từ TBS đến cao nguyên Cameron. Công ty cũng cung cấp các tuyến xe chiều đi từ cao nguyên Cameron đến Penang và Cao nguyên Cameron đến Ipoh và nhiều hơn nữa.

Đánh giá

 Dựa trên 7 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Unititi:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Unititi Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Unititi, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Unititi Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Unititi, vé là không hoàn trả.