Air Do

Giới thiệu

Air Do (HD) là một hãng hàng không trong khu vực khai thác dịch vụ theo lịch trình giữa các đảo Honshu và Hokkaido hợp tác với All Nippon Airways. Nó có trụ sở tại Tòa nhà Oak Sapporo, Sapporo, và cơ sở hoạt động chính của nó là Sân bay Haneda ở Ota, Tokyo.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Air Do:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Air Do Đổi giờ/ngày
Vé DO Value Không được phép

Theo chính sách của Air Do, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.

Để thay đổi thông tin tên hành khách, số CMND/Hộ chiếu, lịch trình, loại chỗ hay ngày đi, bạn phải hủy đặt chỗ hiện tại và phát hành đặt chỗ mới.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Air Do.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Air Do Hủy trước giờ khởi hành
Vé DO Value Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Air Do, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Air Do. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Air Do.