Spring Airlines Japan

Giới thiệu

Spring Airlines Japan (IJ) là một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Kozunomori, Narita, Nhật Bản. Nó thuộc sở hữu của Spring Airlines, một hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc và bởi các tổ chức tài chính Nhật Bản.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Spring Airlines Japan:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Spring Airlines Japan Đổi giờ/ngày
Vé Spring Plus Được phép, thu phí
Vé Spring Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Spring Airlines Japan, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Spring Airlines Japan. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Spring Airlines Japan.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Spring Airlines Japan Hủy trước giờ khởi hành
Vé Spring Plus Được phép, thu phí
Vé Spring Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Spring Airlines Japan, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Spring Airlines Japan. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Spring Airlines Japan.