Fuji Dream Airlines

Giới thiệu

Fuji Dream Airlines (JH) là một hãng hàng không nội địa có trụ sở tại Makinohara, Shizuoka, Nhật Bản, với trung tâm chính tại Sân bay Shizuoka và Sân bay Nagoya.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Fuji Dream Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Fuji Dream Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Value Fare Được phép
Vé Web Special Không được phép
Vé Normal Fare Được phép
Vé Japan Dream Fare Không được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Fuji Dream Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Fuji Dream Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Fuji Dream Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Fuji Dream Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Value Fare Được phép, thu phí
Vé Web Special Được phép, thu phí
Vé Normal Fare Không được phép
Vé Japan Dream Fare Không được phép

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Fuji Dream Airlines, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Fuji Dream Airlines. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Fuji Dream Airlines.