All Nippon Airways

Giới thiệu

All Nippon Airways (NH) là hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản hoạt động từ các chuyến bay nội địa Tokyo đến Osaka, Nagoya, Naha và Sapporo và các chuyến bay quốc tế đến Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với All Nippon Airways:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

All Nippon Airways Đổi giờ/ngày
Vé Premium Economy Flex Được phép
Vé Premium Economy Được phép, thu phí
Vé Full Flex Được phép
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Value Không được phép
Vé Super Value Không được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với All Nippon Airways, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với All Nippon Airways. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của All Nippon Airways.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

All Nippon Airways Hủy trước giờ khởi hành
Vé Premium Economy Flex Được phép, thu phí
Vé Premium Economy Được phép, thu phí
Vé Full Flex Được phép, thu phí
Vé Economy Được phép, thu phí
Vé Value Được phép, thu phí
Vé Super Value Không được phép

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với All Nippon Airways, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với All Nippon Airways. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của All Nippon Airways.