Jr

Giới thiệu

JR là tập đoàn đường sắt quốc gia Nhật Bản vận hành các tuyến tàu cao tốc kết nối Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Himeji, Okayama, Hiroshima và Fukuoka.

Đánh giá

 Dựa trên 2 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với JR:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

JR Đổi giờ/ngày
Vé Reserved seat (Green car) Được phép
Vé Reserved seat (Ordinary car) Được phép
Vé Non-reserved seat Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với JR, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 1 ngày trước khi khởi hành.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

JR Hủy trước giờ khởi hành
Vé Reserved seat (Green car) Được phép, thu phí
Vé Reserved seat (Ordinary car) Được phép, thu phí
Vé Non-reserved seat Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với JR, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả. Tùy chọn này có sẵn cho đến 1 ngày trước khi khởi hành.

Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng. Số tiền hoàn trả tùy thuộc vào quyết định của cơ quan đường sắt.

- 320 JPY trên mỗi vé mỗi vé nếu vé chưa được phát hành.
- Không hoàn trả sau khi vé đã được phát hành.