Jetstar Asia

Giới thiệu

Jetstar Asia (3K) là một hãng hàng không giá rẻ của Singapore, bay các chuyến bay quốc tế đi Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đánh giá

 Dựa trên 96 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Jetstar Asia:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến máy bay:

Jetstar Asia Đổi giờ/ngày
Vé Business Max Được phép
Vé Business Được phép
Vé Economy Starter Plus Được phép
Vé Economy Starter Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Jetstar Asia, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Jetstar Asia. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Jetstar Asia.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến máy bay:

Jetstar Asia Hủy trước giờ khởi hành
Vé Business Max Được phép, thu phí
Vé Business Không được phép
Vé Economy Starter Plus Được phép, thu phí
Vé Economy Starter Không được phép

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Jetstar Asia, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Jetstar Asia. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Jetstar Asia.