royal passenger liner
chon buri  
0 đánh giá
Royal Passenger Line la một loại tau cao tốc hai than Catamaran với sức chứa len đến 300 hanh khach, chuyến tau kết nối thanh phố Pattaya va Hua Hin ở vịnh Thai Lan. Tau gồm cac hạng thương gia, hạng phổ thong va hạng Vip.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Royal Passenger Liner Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm thuộc kinh tế Được phép
Vé 商务座位 Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Royal Passenger Liner, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Royal Passenger Liner. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Royal Passenger Liner Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm thuộc kinh tế Được phép, thu phí
Vé 商务座位 Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Royal Passenger Liner, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Royal Passenger Liner. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20% + 40 THB trên mỗi vé nếu 96 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 96 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.