bus express
băng cốc  
0 đánh giá
Bus Express là một công ty xe buýt Thái Lan phục vụ tuyến đường phổ biến giữa Bangkok và Phuket.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Bus Express Đổi giờ/ngày
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP 24 Không được phép

Theo chính sách của Bus Express, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Bus Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP 24 Không được phép

Theo chính sách của Bus Express, vé là không hoàn trả.