bell travel service
băng cốc  
0 đánh giá
Bell Travel Service la một cong ty vận tải Thai Lan kết nối cac thanh phố Băng Cốc, Phatthaya va Hủa Hin. Dịch vụ vận chuyển hanh khach từ san bay quốc tế Suvarnabhumi va đến san bay quốc tế Suvarnabhumi cũng được thực hiện bởi cong ty.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Bell Travel Service Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Bell Travel Service, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bell Travel Service. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

- 30 THB mỗi vé nếu 96 tiếng trước khi khởi hành.
- Không thay đổi nếu ít hơn 96 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Bell Travel Service Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Bell Travel Service, vé là không hoàn trả.