budsarakam tour
băng cốc  
1 đánh giá
Budsarakam Tour là một công ty xe buýt Thái Lan chuyên về dịch vụ xe buýt đến các khu vực phía Bắc và Đông Bắc ở Thái Lan. Họ cung cấp dịch vụ xe buýt giữa Bangkok và các điểm đến như Phrae và Nan ở miền Bắc Thái Lan và Nong Bua Lamphu, Udonthani, Nong Khai và Amnat Charoen ở Đông Bắc Thái Lan.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Budsarakam Tour Đổi giờ/ngày
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP 32 Không được phép
Vé VIP 24 Không được phép

Theo chính sách của Budsarakam Tour, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Budsarakam Tour Hủy trước giờ khởi hành
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP 32 Không được phép
Vé VIP 24 Không được phép

Theo chính sách của Budsarakam Tour, vé là không hoàn trả.