choke anan tour
chumphon  
0 đánh giá
Choke Anan Tour là một nhà điều hành xe buýt Thái Lan cung cấp dịch vụ xe buýt VIP trên các tuyến giữa Bangkok và Chumphon, Ranong, Surat Thani, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, Koh Phayam.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Choke Anan Tour Đổi giờ/ngày
Vé Tiêu chuẩn Được phép
Vé VIP 35 Được phép
Vé Ngồi mềm Được phép
Vé VIP 32 Được phép
Vé VIP 24 Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Choke Anan Tour, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Choke Anan Tour. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Choke Anan Tour Hủy trước giờ khởi hành
Vé Tiêu chuẩn Được phép, thu phí
Vé VIP 35 Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí
Vé VIP 32 Được phép, thu phí
Vé VIP 24 Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Choke Anan Tour, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Choke Anan Tour. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 10% + 40 THB trên mỗi vé nếu 72 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 72 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.