green bus
chiang mai  
1 đánh giá
Greenbus là một công ty xe buýt uy tín của Thái Lan cung cấp bảo hiểm rộng rãi ở Thái Lan. Tên của nó là nổi tiếng trong số các du khách, đặc biệt là đối với những người đi du lịch giữa Chiang Mai và Chiang Rai.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Green Bus Đổi giờ/ngày
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP Không được phép
Vé Ghế sau Không được phép
Vé Ghế trước Không được phép

Theo chính sách của Green Bus, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Green Bus Hủy trước giờ khởi hành
Vé Buýt nhanh Không được phép
Vé VIP Không được phép
Vé Ghế sau Không được phép
Vé Ghế trước Không được phép

Theo chính sách của Green Bus, vé là không hoàn trả.