thai sriram
băng cốc  
20 đánh giá
Thai Sriram la cong ty xe khach của Thai Lan chạy cac tuyến nối liền Băng Cốc, Chiang Mai, Ayutthaya, Donsak, Krabi, Hua Hin, Phuket, Khao Sok and Khao Lak.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Thai Sriram Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Được phép
Vé VIP Được phép
Vé Ngồi mềm Minivan Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Thai Sriram, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Thai Sriram. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Thai Sriram Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí
Vé VIP Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Minivan Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Thai Sriram, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Thai Sriram. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20% + 40 THB trên mỗi vé nếu 72 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 72 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.