travel mart
băng cốc  
0 đánh giá
Travel Mart là một công ty xe buýt của Thái Lan phục vụ các chuyến đi xuyên biên giới Thái Lan - Campuchia, đặc biệt là từ Bangkok đến Koh Chang, Siem Reap, Phnom Penh, Battambang, Sihanoukville, Koh Rong và Koh Kong.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Travel Mart Đổi giờ/ngày
Vé Ghế xe buýt Được phép
Vé Xe buýt đêm Được phép
Vé Ngồi mềm Minivan Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Travel Mart, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Travel Mart. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Travel Mart Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ghế xe buýt Được phép, thu phí
Vé Xe buýt đêm Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Minivan Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Travel Mart, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Travel Mart. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

- 20% + 40 THB trên mỗi vé nếu 72 tiếng trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 72 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép hủy.