Spring Airlines

Giới thiệu

Spring Airlines (9C) là một hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc, bay các chuyến bay nội địa từ Shanghai đi Chengdu, Hangzhou, Kunming, Nanning, Guilin và Guangzhou, bay các chuyến bay quốc tế đi Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đánh giá

 Dựa trên 2 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Spring Airlines:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Spring Airlines Đổi giờ/ngày
Vé Spring Plus Được phép, thu phí
Vé Spring Flexi Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Spring Airlines, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Spring Airlines. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Spring Airlines.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

Spring Airlines Hủy trước giờ khởi hành
Vé Spring Plus Được phép, thu phí
Vé Spring Flexi Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Spring Airlines, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 96 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Spring Airlines. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của Spring Airlines.