9 Air

Giới thiệu

9 Air (AQ) là một hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc, được thành lập như một công ty con của Juneyao Airlines vào năm 2014, hãng khai thác cả các chuyến bay nội địa từ Quảng Châu đến Bắc Kinh, Trường Sa, Thành Đô, Fuzhou, Quế Lâm, Hạ Môn và Tam Á và các chuyến bay quốc tế đến Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với 9 Air:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé máy bay:

9 Air Đổi giờ/ngày
Vé 9AirBasic Được phép, thu phí
Vé 9AirStandard Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với 9 Air, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 9 Air. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của 9 Air.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé máy bay:

9 Air Hủy trước giờ khởi hành
Vé 9AirBasic Được phép, thu phí
Vé 9AirStandard Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với 9 Air, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả (nếu được phép theo điều kiện vé). Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 9 Air. Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc điều kiện vé và chính sách của 9 Air.